Program

A koferencia végleges programja. A nevekre kattintva elérhetők az egyes előadások absztraktjai. / The final program of the conference. To access the abstract for each paper, click on the name(s) of the presenter(s).

 

24 January

25 January

09:20 – 09:30

megnyitó / welcome

 

szekcióelnök / chair: Garai Luca

szekcióelnök / chair: Nathan Torres

09:30 – 10:00

Götz Andrea (KRE):

Magyar peregrinus diákok héber nyelvű versei: Korpuszalapú történeti szociopragmatikai kutatás

Karácsonyi Krisztina (PTE):

Nyelvi attitűdvizsgálat egy baranyai falu oláh cigányai körében

10:00 – 10:30

Kiss Anita (DE):

Kárpátaljai magyar egyetemisták/főiskolások nyelvi attitűdjének összehasonlító vizsgálata

Asztalos Erika (ELTE, MTA) & F. Gulyás Nikolett (ELTE):

When possessive suffixes are missing: non-agreeing possesses in Udmurt and Komi-Permyak

10:30 – 11:00

Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem):

A beregszászi ifjúság nyelvhasználata

Irina Burukina (ELTE) & Marcel den Dikken (ELTE):

Elliptical question-answer pairs in the syntax of Russian eto-focus and to-topic sentences                                                   

11:00 – 11:15

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Szigetvári Péter

szekcióelnök / chair: Dékány Éva

11:15 – 11:45

Csapó Gerda (ELTE):

A személyeskedés mint érvelési hiba online kommentekben

Prohászka Zsolt István (PTE):

Kérdőszavak és igekötők vizsgálata a modális egzisztenciális kérdőszói konstrukcióban

11:45 – 12:15

Asztalos Anikó (ELTE):

A tanulói diskurzusjelölők jellemzői a megnyilatkozások tükrében

Grotics Orsolya (PTE):

Mit érdemes tudni még a miértről?

12:15 – 12:45

Kopcsák Róbert (ELTE):

Az aspektus szemantikai modellálása funkcionális kognitív nyelvelméleti keretben

Marcel den Dikken (ELTE) & Teresa O'Neill (CUNY):

And how! – Clausal parataxis and the syntax of agreeing ‘how’ in Bantu questions

12:45 – 14:00

ebédszünet / lunch break

 

szekcióelnök / chair: Jánosy Márton

szekcióelnök / chair: Jambrik Levente

14:00 – 14:30

Gocsál Ákos (PTE, MTA):

Attribúciók, attitűdök, döntések a beszélő hangja alapján

Havasi Benigna (ELTE):

A német nyelv nácitlanítása

14:30 – 15:00

Juhász Kornélia (ELTE):

A mandarin „kvázi retroflex” és dentális frikatíva produkciója a kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében

Fatiha Sadouki (SZTE):

Cross-linguistic Influence in learning German as a Foreign Language: The Case of Third Year Students of Foreign Languages at Al-Kawakibi Secondary School in Touggourt, Algeria

15:00 – 15:30

Jánosy Márton (DE, ELTE):

Stress patterns before the “-able” suffix

zárszó / closing remarks

(15:00 – 15:05)

15:30 – 15:50

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Szécsényi Krisztina

15:50 – 16:20

Laczkó Krisztina (ELTE):

A szabad alternáció jelensége a névszók körében: Versengő mintázatok a mező~mezeje tőtípusban

16:20 – 16:50

Rebrus Péter (MTA):

A magyar mint flektáló nyelv