Címlap

Felhívás / Call for Papers 2023

ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA 2023 FELHÍVÁS

Idén decemberben hetedik alkalommal kerül megrendezésre az Össznyelvész Konferencia, az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) szervezésében. A konferencia célja népszerűsíteni az elméleti és alkalmazott nyelvészeti ágakat és tanulmányokat, illetve lehetőséget adni a tudományterület művelőinek, hogy nagyobb közönség előtt bemutassák kutatási témájukat. A konferenciára jelentkezhetnek diákok és tanárok egyaránt, a részvétel mindenkinek díjtalan. A konferencián idén is tervezünk összeállítani Junior-szekciót, kifejezetten elsőéves alap- és tanárszakos hallgatók, valamint végzős gimnazisták előadásainak, abból a célból, hogy a kutatói pályafutásuk kezdeti szakaszában lévő jelentkezőknek is lehetőséget adjunk arra, hogy megosszák elképzeléseiket és céljaikat a nyelvészközösséggel.

A jelentkezés módja: az ossznyelvesz@gmail.com címre küldött absztrakttal (anonim, angol vagy magyar nyelven, 1–2 oldal hosszúságban hivatkozásokkal együtt, 12pt, szimpla sorköz, 2,5 cm margó, PDF formátum).

Az e-mailben szerepeljen a jelentkező neve, a tanszék és szak, ahol tanul vagy tanít, a témavezetője neve, és a képzés típusa (BA, MA, OTAK, PhD), illetve az egyetemen betöltött pozíciója.

Jelentkezési határidő: 2023. november 12. november 19.

A konferencia időpontja: 2023. december 21–22.

A konferencia helyszíne: Jitsi

További információért keresse a szervezőket az ossznyelvesz@gmail.com címen, vagy látogassa meg a konferencia honlapját, illetve Facebook-eseményét.

 

ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE 2023 CALL FOR PAPERS

The seventh Össznyelvész Conference is organised by the Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT). The aim of the conference is to popularise theoretical and applied linguistics and to provide an opportunity to present your research topic in front of a bigger audience. The application is open for students and teachers alike, participation is free for all. We are also planning to host a Junior session specifically for first-year BA and OTAK students, as well as 12th-grade high school students. The purpose of this session is to give a chance to those who are at an early stage of their research career to share their ideas, aims, and directions with the linguistic community.

To apply, send your abstract to ossznyelvesz@gmail.com (anonymous, in English or in Hungarian, between 1 and 2 pages long (with references), 12pt, single-spaced, 1in margins, PDF format).

Please include the following in the email: your name, the department and program you are enrolled in or teach at, your advisor’s name, and the level of your studies (BA, MA, OTAK, PhD), or your position at the university.

Application deadline: 12 November 19 November, 2023

Date of the conference: 21–22 December, 2023

We are hosting the conference online, on Jitsi.

For further information, contact the organisers at ossznyelvesz@gmail.com. You can also visit the conference website or the Facebook event.


Mindenkinek sok sikert kívánunk a jelentkezéshez! / We look forward to receiving your applications,
Szervezők / Organisers

NYEKK / BRCLT

A Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK), angol nevén The Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT) 2015 októberében alakult. Azóta is egy közös felületként szolgál az ELTE BTK elméleti nyelvészei között. A központ, melynek a Kar Angol-Amerikai Intézete (SEAS) ad otthont, támogatja a külső finanszírozási lehetőségeket és rendezvényszervezést, valamint hatáskörébe tartozik a különböző szakterületek összevont tanítására tett kísérletek, a hallgatók elméleti nyelvészeti kutatásainak felügyelete és tanszékek közötti kutatási projektek segítése. Ezen felül a központ előadás sorozatoknak, vendégelőadóknak és kutatóknak ad otthont.
A NYEKK két email címmel rendelkezik, melyek felcserélhetően használhatók:
bracelet@seas3.elte.hu
nyekk@seas3.elte.hu

The Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT) or, by its Hungarian name, the Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) was founded in October 2015 as a platform for all theoretical linguists in the Faculty of Humanities at ELTE. The centre , housed in the School of English and American Studies, aims to be (a) a supporter of external funding opportunities and event organisation ; (b) an umbrella for joint ventures in teaching, supervision of graduate student research in theoretical linguistics, and interdepartmental research projects; and (c) a host for lecture series, visiting scholars, and postdoctoral researchers.
The research centre has two E-mail addresses, which can be used
interchangeably:
bracelet@seas3.elte.hu
nyekk@seas3.elte.hu


Szervezők / Organizing Committee

Blaskovics Ákos – bírálatok koordinálása, kapcsolattartás a bírálókkal / coordinating reviews, corresponding with reviewers

Garai Luca – felhívás, honlapszerkesztés, kapcsolattartás a szerzőkkel és bírálókkal, bírálatok koordinálása, értesítések kiküldése, programösszeállítás, kapcsolattartás a szekcióvezetőkkel, absztraktkönyv, szekcióvezetés / call for papers, website maintenance, corresponding with authors and reviewers, coordinating reviews, sending out notifications of acceptance, assembling the program, corresponding with chairs, compiling the book of abstracts, session chairing

Hornisch Bálint Péter – meghívók kiküldése, szekciófelügyelet / sending out invitations, supervising sessions

Járay Bianka – poszterterv / poster design

Őri Péter – hirdetés / advertising

Pesti Viktória – szekciófelügyelet / supervising sessions

Nathaniel Torres-Kováč – hirdetés, kapcsolattartás a bírálókkal / advertisement, corresponding with reviewers