Címlap

Bemutatkozás

     Az Össznyelvész Konferencia a Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának Hallgatói Önkormányzata (ELTE BTK HÖK) szervezésében, idén első alkalommal kerül megrendezésre. A konferencia célja az alkalmazott és elméleti nyelvészeti ágak és tanulmányok népszerűsítése, valamint a nyelvészet azon oldalának bemutatása, melynek megismerésére a gyakorlatokon és az előadásokon nincs lehetőség. A konferencia során a hallgatók bemutathatják kutatásaikat társaiknak, oktatóiknak, és kipróbálhatják, gyakorolhatják a konferenciákon elvárt előadásmódot. A tanároknak teret biztosítunk kevésbé akadémiai témájú kutatásaik, megfigyeléseik bemutatására. A résztvevőknek és a jelenlévőknek lehetősége lesz kérdezni, véleményt alkotni és értékelni az elhangzott előadásokat. További információk, határidők és a pontos program a honlapon találhatók, vagy az ossznyelvesz@gmail.com email címen kérhetők.

NYEKK

      A Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK), angol nevén The Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT) 2015 októberében alakult. Azóta is egy közös felületként szolgál az ELTE BTK elméleti nyelvészei között. A központ, melynek a Kar Angol-Amerikai Intézete (SEAS) ad otthont, támogatja a külső finanszírozási lehetőségeket és rendezvényszervezést, valamint hatáskörébe tartozik a különböző szakterületek összevont tanítására tett kísérletek, a hallgatók elméleti nyelvészeti kutatásainak felügyelete és tanszékek közötti kutatási projektek segítése. Ezen felül a központ előadás sorozatoknak, vendégelőadóknak és kutatóknak ad otthont.
A NYEKK két email címmel rendelkezik, melyek felcserélhetően használhatók:
bracelet@seas3.elte.hu
nyekk@seas3.elte.hu


ELTE BTK HÖK

      Az ELTE BTK HÖK tevékenységének jelentős részét teszi ki a hallgatói tudományos élet szervezése, támogatása és fellendítése. A szervezetben működő Tudományos Bizottság pályázatai lehetőséget nyújtanak hallgatói konferenciák szervezésére (mint például a Tudományszervezési és Kutatási Pályázat, melyre minden hónapban lehet pályázni), a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók előremenetének segítésére (Tutorálás és Honorácior pályázatok), vagy tanulmányok kiadatására (Tudományos Ösztöndíj Pályázat, Első Század folyóirat). Mindezzel a Bizottság a hallgatók tudományos fejlődését, valamint a tudományok emberközelibbé tételét segíti, mely már hosszú évek óta elengedhetetlen része az ELTE BTK hétköznapjainak. A Tudományos Bizottság és pályázataik a www.btkhok.elte.hu weboldalon érhetőek el, az egyéb kérdéseket pedig a tudomany@btkhok.elte.hu email címen várják.