Program

A koferencia végleges programja. Az előadók neveire kattintva elérhetők az egyes előadások absztraktjai. / The final program of the conference. To access the abstract for each paper, click on the name(s) of the presenter(s).

 

Time

Friday, December 17th

9:20–9:30

megnyitó / welcome

szekcióelnök / chair: Ekaterina Georgieva

9:30–10:00

Irina Burukina (ELTE BTK):

Comitative conjunction, Person, and pro

10:00–10:30

Marcel den Dikken (ELTE BTK):

As, Well, So

10:30–11:00

Dékány Éva (ELTE BTK; Nyelvtudományi Kutatóközpont):

Complex numerals: the case of overcounting

11:00–11:30

Nathaniel Torres (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

The emergence of a definite article in Finnish

11:30–11:40

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Szécsényi Krisztina

11:40–12:10

Hargitai Lili (ELTE BTK):

Progresszív szerkezetek a hollandban

12:10–12:40

Sándor Lilla Kamilla & Virovec Viktória (DE BTK):

A kérdő partikula helye a múlt idejű feltételes módú igealakokat tartalmazó beágyazott mellékmondatokban

12:40–13:10

Dér Csilla Ilona (KRE BTK):

Hogy mi van?! Ha megkérdezhetem… – Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban

13:10–14:10

ebédszünet / lunch break

szekcióelnök / chair: Gyuris Beáta

14:10–14:40

Gulás Máté (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

The effect of prosody on the interpretation of negated disjunctive sentences

14:40–15:10

Virovec Viktória (DE Nyelvtudományok Doktori Iskola):

What is kellesz ‘must.FUT’?: the findings of an empirical study on the use of kellesz

15:10–15:40

Ulrike Thumberger (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

The construction of national identity in pop songs

15:40–16:10

Szabó Dóra & Szlávi Anna (Milestone Institute; Junior):

Cursing and gender

16:10–16:20

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Nádasdy Ádám

16:20–16:50

Tar Cintia (SZTE BTK):

Javítási jelenségek spontán baráti társalgásokban

16:50–17:20

Horváth Csaba (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Magánénekesek olasznyelv-oktatása a nyelvtanárok szemével

17:20–17:50

Murányi Márk (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola):

Kitty Scserbackaja alakábrázolásának módosulásai Lev Tolsztoj Anna Karenina című regényének magyar fordításaiban

 
 

Time

Saturday, December 18th

szekcióelnök / chair: Őri Péter

10:00–10:30

Sajtós Erika (PPKE BTK):

Stílusváltás és jellegzetes kiejtési jegyek: Az új-zélandi angol nyelvváltozat magánhangzóinak szociofonetikai vizsgálata

10:30–11:00

Ittzés Ambrus & Blaskovics Ákos (ELTE–Nyelvtudományi Kutatóközpont):

Ybl a Google-ön. A szillabikus l és a magyar magánhangzó-harmónia esete

11:00–11:10

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Garai Luca

11:10–11:40

Firas Shbeeb (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Final lengthening in the production and perception of English Department students at Aleppo University: An acoustic study

11:40–12:10

Fürész-Mayernik Melinda (PE Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Hungarian teachers' knowledge and practical experiences of multilingual children: results of a survey with pre-school and primary school teachers in Hungary

12:10–12:40

George Boakye-Yiadom (DE Nyelvtudományok Doktori Iskola):

The use of metaphor in political cartoons; The case of Ghana's Free Senior High School (SHS) Policy

12:40–13:10

Aicha Rahal (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Tunisian university teachers’ and students’ attitudes towards the use of English as a medium of instruction in higher education

13:10–14:10

ebédszünet / lunch break

szekcióelnök / chair: Szabó Gergely

14:10–14:40

Kiss Anita (Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék):

Kárpátaljai és magyarországi magyar hallgatók nyelvi attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata

14:40–15:10

Zentai Péter (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium; Junior):

A látható nyelv Zentán: Szociolingvisztikai és nyelvpolitikai megfigyelések egy vajdasági kisváros nyelvi tájképéről

15:10–15:40

Rosenberg Mátyás (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

A magyarországi beás helynevek kutatása és kodifikációja

15:40–15:50

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Kovács Petra

15:50–16:20

Szlávich Eszter (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola; Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium):

Segédigeszerű kopulakonstrukciók az összetett komplex magmondatban

16:20–16:50

Virág Nándor (SZTE BTK):

A helyhatározóragos igei bővítmények korpuszalapú csoportosítása a vonzat-szabad bővítményi tengelyen

16:50–17:20

Virág Ágnes (BCE Szociológia és Kommunikációelmélet Doktori Iskola):

Országos Sárdobáló Bajnokság: Parlamenti vitakultúra metaforákban és metonímiákban

17:20–17:30

zárszó /closing remarks