Össznyelvész Konferencia 2017

Össznyelvész Konferencia 2017

Az Össznyelvész Konferencia a Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának Hallgatói Önkormányzata (ELTE BTK HÖK) szervezésében, idén első alkalommal kerül megrendezésre. A konferencia célja az alkalmazott és elméleti nyelvészeti ágak és tanulmányok népszerűsítése, valamint a nyelvészet azon oldalának bemutatása, melynek megismerésére a gyakorlatokon és az előadásokon nincs lehetőség. A konferencia során a hallgatók bemutathatják kutatásaikat társaiknak, oktatóiknak, és kipróbálhatják, gyakorolhatják a konferenciákon elvárt előadásmódot. A tanároknak teret biztosítunk kevésbé akadémiai témájú kutatásaik, megfigyeléseik bemutatására. A résztvevőknek és a jelenlévőknek lehetősége lesz kérdezni, véleményt alkotni és értékelni az elhangzott előadásokat. További információk, határidők és a pontos program a honlapon találhatók, vagy az ossznyelvesz@gmail.com email címen kérhetők.

NYEKK

A Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK), angol nevén The Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT) 2015 októberében alakult. Azóta is egy közös felületként szolgál az ELTE BTK elméleti nyelvészei között. A központ, melynek a Kar Angol-Amerikai Intézete (SEAS) ad otthont, támogatja a külső finanszírozási lehetőségeket és rendezvényszervezést, valamint hatáskörébe tartozik a különböző szakterületek összevont tanítására tett kísérletek, a hallgatók elméleti nyelvészeti kutatásainak felügyelete és tanszékek közötti kutatási projektek segítése. Ezen felül a központ előadás sorozatoknak, vendégelőadóknak és kutatóknak ad otthont.
A NYEKK két email címmel rendelkezik, melyek felcserélhetően használhatók:
bracelet@seas3.elte.hu
nyekk@seas3.elte.hu


ELTE BTK HÖK

Az ELTE BTK HÖK tevékenységének jelentős részét teszi ki a hallgatói tudományos élet szervezése, támogatása és fellendítése. A szervezetben működő Tudományos Bizottság pályázatai lehetőséget nyújtanak hallgatói konferenciák szervezésére (mint például a Tudományszervezési és Kutatási Pályázat, melyre minden hónapban lehet pályázni), a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók előremenetének segítésére (Tutorálás és Honorácior pályázatok), vagy tanulmányok kiadatására (Tudományos Ösztöndíj Pályázat, Első Század folyóirat). Mindezzel a Bizottság a hallgatók tudományos fejlődését, valamint a tudományok emberközelibbé tételét segíti, mely már hosszú évek óta elengedhetetlen része az ELTE BTK hétköznapjainak. A Tudományos Bizottság és pályázataik a www.btkhok.elte.hu weboldalon érhetőek el, az egyéb kérdéseket pedig a tudomany@btkhok.elte.hu email címen várják.


Felhívás Hallgatóknak

Az Össznyelvész Konferenciára jelentkezhetnek diákok BA, OTAK, MA és Ph.D. képzésből is, bármilyen alkalmazott vagy elméleti nyelvészeti kutatással, innovatív témával.

A jelentkezés módja:
Jelentkezni 2017. október 29-ig az ossznyelvesz@gmail.com email címre küldött levéllel lehet, melynek tartalmaznia kell a következőket:

 • Maximum 1 oldal hosszúságú konferencia absztrakt angol vagy magyar nyelven, PDF formátumban,
 • A jelentkező neve,
 • A jelentkező születési dátuma,
 • A szak és tanszék ahol a jelentkező tanul,
 • A képzésforma amelyben a jelentkező tanul (BA, MA, OTAK, Ph.D.)

Hogyan zajlik a konferencia?

A konferencia során minden résztvevőnek egy 20 perces power point prezentációval és handouttal  kiegészített előadást kell tartania angol vagy magyar nyelven. Ezt egy 5-10 perces vita rész fogja követni melyben a hallgatóság tehet fel kérdéseket az előadónak és mondhatja el véleményét a prezentációról.

Miért érdemes jelentkezni?

 • Az Össznyelvész Konferencia egy szinte egyedülálló alkalom a konferenciaszituáció gyakorlására, kipróbálására.
 • Az elvárt előadásmód megegyezik a TDK-n és OTDK-n elvárt előadásmóddal, így aki TDK-n szeretne részt venni, gyakorolhatja az előadását és értékes kritikát is kaphat, mielőtt indulna a versenyen.
 • A Konferencián lehetőséged nyílik arra, hogy próbára tedd a szakdolgozat témádat, gyakorlod témád megvédését, mely része az államvizsgának!
 • Oktatók is részt vesznek a rendezvényen, akik nem csak olyan témákról fognak beszélni, amelyekről a tanórákon nem nagyon hallani, de értékelni és véleményezni is fogják a hallgatók előadásait.
 • A Konferencia célja a nyelvészeti ágak népszerűsítése, melynek ti is részesei lehettek!

Felhívás Oktatóknak

Az Össznyelvész Konferenciára bármilyen alkalmazott vagy elméleti nyelvészettel foglalkozó kutató, tanár vagy professzor jelentkezhet könnyedebb, érdekesebb, nem szakképzett nyelvészek számára is érthető témával, kutatással.

A jelentkezés módja:
Jelentkezni 2017. október 29-ig az ossznyelvesz@gmail.com email címre küldött levéllel lehet, melynek tartalmaznia kell a következőket:

 • Maximum 1 oldal hosszúságú konferencia absztrakt angol vagy magyar nyelven, PDF formátumban,
 • A jelentkező neve,
 • A jelentkező egyetemen betöltött pozíciója
 • A szak és tanszék ahol a jelentkező tanít

Hogyan zajlik a konferencia?

A konferencia során minden résztvevőnek egy 20 perces power point prezentációval és handouttal  kiegészített előadást kell tartania angol vagy magyar nyelven. Ezt egy 5-10 perces vita rész fogja követni melyben a hallgatóság tehet fel kérdéseket az előadónak és mondhatja el véleményét a prezentációról.

Miért érdemes jelentkezni?

 • A konferencia lehetőséget kínál a könnyedebb, nem feltétlenül tudományos kutatások prezentálására, melyek adott esetben nem kapnak helyet egy tanórán vagy más konferencián.
 • A rendezvény célja a nyelvészeti ágak népszerűsítése, mely annál sikeresebb minél többen vesznek részt benne.
 • Az előadások rengeteg különböző témában várhatók, így azon felül, hogy a hallgatókat értékelhetik és figyelhetik fejlődésüket, új információkra is szert tehetnek.

Időpontok

Az Összenyelvész Konferencia 2017. november 10-én, pénteken kerül megrendezésre az ELTE Bölcsészettudományi Karának Angol-Amerikai Intézetében. 

Az absztraktok leadási határideje: 2017. október 29, vasárnap 23:59, az ossznyelvesz@gmail.com email címen.


Program

A konferencia programja:

 

R030

9:45-10:00

Nyitóbeszéd/Welcome

10:00-10:30

Kiejtés, diskurzusjelölők vagy morfoszintaxis? Mi kell inkább a sikeres kommunikációhoz? Előadó: TALES, nyelv: magyar

Elnök/Chair: Dr. Szécsényi Krisztina

10:30-11:00

Meddig tart egy nyelv? Migráció és többnyelvűség a zsidó közösségekben, előadó: Bíró Tamás, nyelv: magyar

11:00-11:30

A BEA és a Tini-BEA magyar spontánbeszéd adatbázisok, előadó: Gyarmathy Dorottya és Gósy Mária, nyelv: magyar

11:30-12:00

Nem egy ördögtől való dolog Szülők véleménye a nagyon korai angolról, előadó: Bozsó Réka Helga, nyelv: magyar

12:00-13:30

EBÉDSZÜNET/LUNCH BREAK

13:30-14:00

Esettanulmány magyar–angol nyelvtani hibák megjelenéséről egy középiskolai tankönyvben, előadó: Barabás Gergő, nyelv: magyar

Elnök/Chair: Dr. Nádasdy Ádám

14:00-14:30

Mesék történelmi terminológiája, avagy tud-e laikus szakszerűen fogalmazni és mennyire szakszerű a szaknyelvhasználó, előadó: Fésű Anna, nyelv: magyar

14:30-15:00

Felismerjük-e, ami nem egészen a miénk? Idegen eredetű beszédhangok percepciója a holland nyelvben, előadó: Nagy Roland, nyelv: magyar

15:00-15:30

Túrkeve nyelvhasználatának változatossága napjainkban, előadó: Koszta Nikolett, nyelv: magyar

15:30-16:00

KÁVÉSZÜNET/COFFEE BREAK

16:00-16:30

A politikailag korrekt nyelvhasználat megjelenése és fogadtatása Oroszországban, előadó: Jakó Adrienn, nyelv: magyar

Elnök/Chair: Nagy Laura

16:30-17:00

A tanulói portfólió attitűdformáló szerepe az anyanyelvi nevelésben, előadó: Grund Ágnes, nyelv: magyar

 

R021

 
 

10:00-10:30

Silent deontic modals as a syntactic component of desiderative verb, presenter: Irina Burukina language: English

Elnök/Chair: Dr. Marcel den Dikken

 

10:30-11:00

Ki kapja a rénszarvast? Ditranzitív szerkezetek a szurguti hantiban, előadó: Gulyás F. Nikolett, nyelv: magyar

 

11:00-11:30

Are word classes a part of speech? Presenter: Lagos Mátyás, language: English

 

11:30-12:00

The tough nature of Czech Infinitives,presenter: Jankó Katalin, language: English

Elnök/Chair: Irina Burukina

 

12:00-13:30

EBÉDSZÜNET/LUNCH BREAK

 

13:30-14:00

I agrees with you. Object agreement and permissive hagy in Hungarian, presenter: Szécsényi Krisztina, Szécsényi Tibor, language: English

Elnök/Chair: Irina Burukina

 

14:00-14:30

On Questions — Some Surprising Answers, presenter: Marcel den Dikken, language: English

 

14:30-15:00

How feminism and being a career woman changed the way of women’s talk, presenter: Fneisz Annamária, language: English

 

15:00-15:30

A Theoretical and Practical Approximation of Irony from a Cognitive Linguistic Perspective, presenter: Hegedűs Dániel, language: English

 

15:30-16:00

KÁVÉSZÜNET/COFFEE BREAK

 

16:00-16:30

Leíró nyelvtani hiányosságok a kisebb finnugor nyelveknél. Szintaxis, második múlt idő és evidencialitás az udmurt nyelvben, előadó: Szabó Ditta, nyelv: magyar

Elnök/Chair: Jankó Katalin

 

16:30-17:00

Beás cigányok Ukrajnában és Szlovákiában, előadó: Rosenberg Mátyás, nyelv: magyar