Össznyelvész Konferencia 2019+

Össznyelvész Konferencia 2019+

Felhívás / Call for Papers 2019

ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA 2019+ - FELHÍVÁS

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Össznyelvész Konferencia, az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) szervezésében. A konferencia célja népszerűsíteni az elméleti és alkalmazott nyelvészeti ágakat és tanulmányokat, illetve lehetőséget adni a tudományterület művelőinek, hogy nagyobb közönség előtt bemutassák kutatási témájukat. A konferenciára jelentkezhetnek diákok és tanárok egyaránt, a részvétel mindenkinek díjtalan.

A jelentkezés módja: az ossznyelvesz@gmail.com címre küldött absztrakttal (anonim, angol vagy magyar nyelven, maximum 2 oldal hivatkozásokkal együtt, 12pt, szimpla sorköz, 2,5 cm margó, PDF formátum).

Az e-mailben szerepeljen a jelentkező neve, a tanszék és szak, ahol tanul vagy tanít, a témavezetője neve, és a képzés típusa (BA, MA, OTAK, PhD), illetve az egyetemen betöltött pozíciója.

Jelentkezési határidő: 2019. december 13.

A konferencia időpontja: 2020. január 24–25.

További információért keresse a szervezőket az ossznyelvesz@gmail.com címen, vagy a konferencia honlapján: https://ossznyelvesz.elte.hu

 

ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE 2019+ - CALL FOR PAPERS

The third Össznyelvész Conference is organised by the Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT). The aim of the conference is to popularise theoretical and applied linguistics and to provide an opportunity to present your research topic in front of a bigger audience. Application is open for students and teachers alike, participation is free for all.

To apply, send your abstract to ossznyelvesz@gmail.com (anonymous, in English or in Hungarian, 2 pages long (with references), 12pt, single-spaced, 1in margins, PDF format). Please write in the email your name, the department and programme you are enrolled in or teach at, your advisor’s name, and the level of your studies (BA, MA, OTAK, PhD), or your position at the university.

Application deadline: 13 December, 2019

Date of the conference: 24–25 January, 2020

For further information, contact the organisers at ossznyelvesz@gmail.com or visit the conference website at https://ossznyelvesz.elte.hu


Mindenkinek sok sikert kívánunk a jelentkezéshez! / We look forward to receiving your applications,
Szervezők / Organisers

Program 2019+

A koferencia végleges programja. A nevekre kattintva elérhetők az egyes előadások absztraktjai. / The final program of the conference. To access the abstract for each paper, click on the name(s) of the presenter(s).

 

24 January

25 January

09:20 – 09:30

megnyitó / welcome

 

szekcióelnök / chair: Garai Luca

szekcióelnök / chair: Nathan Torres

09:30 – 10:00

Götz Andrea (KRE):

Magyar peregrinus diákok héber nyelvű versei: Korpuszalapú történeti szociopragmatikai kutatás

Karácsonyi Krisztina (PTE):

Nyelvi attitűdvizsgálat egy baranyai falu oláh cigányai körében

10:00 – 10:30

Kiss Anita (DE):

Kárpátaljai magyar egyetemisták/főiskolások nyelvi attitűdjének összehasonlító vizsgálata

Asztalos Erika (ELTE, MTA) & F. Gulyás Nikolett (ELTE):

When possessive suffixes are missing: non-agreeing possesses in Udmurt and Komi-Permyak

10:30 – 11:00

Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem):

A beregszászi ifjúság nyelvhasználata

Irina Burukina (ELTE) & Marcel den Dikken (ELTE):

Elliptical question-answer pairs in the syntax of Russian eto-focus and to-topic sentences                                                   

11:00 – 11:15

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Szigetvári Péter

szekcióelnök / chair: Dékány Éva

11:15 – 11:45

Csapó Gerda (ELTE):

A személyeskedés mint érvelési hiba online kommentekben

Prohászka Zsolt István (PTE):

Kérdőszavak és igekötők vizsgálata a modális egzisztenciális kérdőszói konstrukcióban

11:45 – 12:15

Asztalos Anikó (ELTE):

A tanulói diskurzusjelölők jellemzői a megnyilatkozások tükrében

Grotics Orsolya (PTE):

Mit érdemes tudni még a miértről?

12:15 – 12:45

Kopcsák Róbert (ELTE):

Az aspektus szemantikai modellálása funkcionális kognitív nyelvelméleti keretben

Marcel den Dikken (ELTE) & Teresa O'Neill (CUNY):

And how! – Clausal parataxis and the syntax of agreeing ‘how’ in Bantu questions

12:45 – 14:00

ebédszünet / lunch break

 

szekcióelnök / chair: Jánosy Márton

szekcióelnök / chair: Jambrik Levente

14:00 – 14:30

Gocsál Ákos (PTE, MTA):

Attribúciók, attitűdök, döntések a beszélő hangja alapján

Havasi Benigna (ELTE):

A német nyelv nácitlanítása

14:30 – 15:00

Juhász Kornélia (ELTE):

A mandarin „kvázi retroflex” és dentális frikatíva produkciója a kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében

Fatiha Sadouki (SZTE):

Cross-linguistic Influence in learning German as a Foreign Language: The Case of Third Year Students of Foreign Languages at Al-Kawakibi Secondary School in Touggourt, Algeria

15:00 – 15:30

Jánosy Márton (DE, ELTE):

Stress patterns before the “-able” suffix

zárszó / closing remarks

(15:00 – 15:05)

15:30 – 15:50

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Szécsényi Krisztina

15:50 – 16:20

Laczkó Krisztina (ELTE):

A szabad alternáció jelensége a névszók körében: Versengő mintázatok a mező~mezeje tőtípusban

16:20 – 16:50

Rebrus Péter (MTA):

A magyar mint flektáló nyelv


Szervezők / Organizing Committee

Garai Luca – felhívás, honlapszerkesztés, teremfoglalás, programösszeállítás, névtáblák, büfé, szekcióvezetés / call for papers, website maintenance, room reservation, assembling the program, name tags, refreshments, session chairing

Jambrik Levente – büfé, szekcióvezetés / refreshments, session chairing

Őri Péter meghívók kiküldése, kapcsolattartás a bírálókkal és szerzőkkel, programösszeállítás / sending out invitations, corresponding with reviewers and authors, assembling the program

Szabó Zita – poszterterv, hirdetés, szerzők értesítése, / poster design, advertisement, notifying authors, 

Nathaniel Torres-Kováč – kapcsolattartás a szekcióvezetőkkel, szekcióvezetés / corresponding with chairs, session chairing