Össznyelvész Konferencia 2020

Össznyelvész Konferencia 2020

Felhívás / Call for Papers 2020

ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA 2020 - FELHÍVÁS

Idén decemberben negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Össznyelvész Konferencia, az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) szervezésében. A konferencia célja népszerűsíteni az elméleti és alkalmazott nyelvészeti ágakat és tanulmányokat, illetve lehetőséget adni a tudományterület művelőinek, hogy nagyobb közönség előtt bemutassák kutatási témájukat. A konferenciára jelentkezhetnek diákok és tanárok egyaránt, a részvétel mindenkinek díjtalan.

Az idei konferencia online kerül megrendezésre, az erre létrehozott Discord-szerveren.

A jelentkezés módja: az ossznyelvesz@gmail.com címre küldött absztrakttal (anonim, angol vagy magyar nyelven, maximum 2 oldal hivatkozásokkal együtt, 12pt, szimpla sorköz, 2,5 cm margó, PDF formátum).

Az e-mailben szerepeljen a jelentkező neve, a tanszék és szak, ahol tanul vagy tanít, a témavezetője neve, és a képzés típusa (BA, MA, OTAK, PhD), illetve az egyetemen betöltött pozíciója.

Jelentkezési határidő: 2020. november 27.

A konferencia időpontja: 2020. december 22.

További információért keresse a szervezőket az ossznyelvesz@gmail.com címen, vagy a konferencia honlapján: https://ossznyelvesz.elte.hu

 

ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE 2020 - CALL FOR PAPERS

The fourth Össznyelvész Conference is organised by the Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT). The aim of the conference is to popularise theoretical and applied linguistics and to provide an opportunity to present your research topic in front of a bigger audience. The application is open for students and teachers alike, participation is free for all.

This year's conference will be held online, on a dedicated Discord server.

To apply, send your abstract to ossznyelvesz@gmail.com (anonymous, in English or in Hungarian, 2 pages long (with references), 12pt, single-spaced, 1in margins, PDF format).

Please include the following in the email: your name, the department and program you are enrolled in or teach at, your advisor’s name, and the level of your studies (BA, MA, OTAK, PhD), or your position at the university.

Application deadline: 27 November, 2020

Date of the conference: 22 December, 2020

For further information, contact the organisers at ossznyelvesz@gmail.com or visit the conference website at https://ossznyelvesz.elte.hu


Mindenkinek sok sikert kívánunk a jelentkezéshez! / We look forward to receiving your applications,
Szervezők / Organisers

Program 2020

A koferencia végleges programja. A nevekre kattintva elérhetők az egyes előadások absztraktjai. / The final program of the conference. To access the abstract for each paper, click on the name(s) of the presenter(s).

 

Theoretical Linguistics & Cognitive Linguistics

Applied Linguistics & Language Pedagogy

09:50 – 10:00

megnyitó / welcome

 

szekcióelnök / chair: Mark Newson

szekcióelnök / chair: Albert Ágnes

10:00 – 10:30

Marcel den Dikken (ELTE) & Yue Xing (ELTE):

Â-dependencies in conditionals: The view from Mandarin

Borbás Gabriella Dóra (ELTE):

Az agresszióindexek – vagyis a nyelvi agressziót kísérő további nyelvi jelenségek jelentősége

10:30 – 11:00

Szécsényi Krisztina (ELTE):

Introducing clausal complements in Hungarian: úgy gondolom vs. azt gondolom

Kiss Krisztina (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola):

Digitális kompetenciák: az információszűrés kérdései és az álhírekhez való viszonyulás a kárpátaljai magyarok körében

11:00 – 11:30

Reszegi Katalin (DE):

What is in a name? The mental organization of proper names

Karlygash Adamova (PPKE):

Washback of the Basic English Language Examination on teaching writing: creation and validation of the interview schedule

11:30 – 11:40

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Benczes Réka

szekcióelnök / chair: Csizér Kata

11:40 – 12:10

Cseh Lilla Zsófia (ELTE):

Japanese customs as presented in manga and anime, and related translation questions

Ulrike Thumberger (PPKE):

The Construction of National Identity in Pop Songs

12:10 – 12:40

Reszegi Katalin (DE):

A metaforikus helynévadás kognitív megközelítésben

Dávid Gergely (ELTE):

The Evaluation of Language Policy: The Case of Dictionary Use in Foreign Language Proficiency Testing

12:40 – 13:10

Péteri Attila (ELTE):

A szaknyelvek, mint világok konstrukciói
(A jogi szaknyelv szerepe jogi tényállások konstruálásában német példák alapján)

Ibtissem Smari (Pannon Egyetem):

The multilingual identity: Tunisian case study

13:10 – 14:10

ebédszünet / lunch break

 

szekcióelnök / chair: Ekaterina Georgieva

szekcióelnök / chair: Dávid Gergely

14:10 – 14:40

F. Gulyás Nikolett (ELTE):

Hol van (a) Kudimkar? Az E/3 személyű birtokos személyrag funkciói a komi-permják nyelvben

Fürész-Mayernik Melinda (Pannon Egyetem):

Az idegennyelv-tanulási motiváció és a tantárgyi attitűdök vizsgálata általános iskolai tanulók körében

14:40 – 15:10

Karácsonyi Krisztina (PTE):

Topikalizálás és azonosító-kirekesztő fókusz oláh cigány élő jelentésű tárgyesetű konstrukciók esetén

Petrusinec András (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola):

A szókincs jelentősége az idegennyelv-elsajátítás során

15:10 – 15:40

Horváth Laura (ELTE):

Komplex predikátumok az udmurtban

Márku Anita (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola):

A magyar mint (második) idegen nyelv oktatása Kárpátalján: lehetőségek és hiányok

15:40 – 15:50

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Őri Péter

szekcióelnök / chair: Amy Soto

15:50 – 16:20

Hábel Eszter, Farkas Virág & Félix Bálint (ELTE):

Az emojihasználat hatása a csevegések fiatal felnőttek általi megítélésére

Sheida Marzban (Pannon Egyetem):

Young adults’ strategies of reading multimodal texts: The effect of social media use on reading

16:20 – 16:50

Garai Luca (ELTE):

A nazális-zárhang kapcsolatok legyintése az amerikai angol nyelvben

Hazim Taisir Dayij Alkhrisheh (Pannon Egyetem):

Introducing the concept of effort in the educational context of Second Language Acquisition

16:50 – 17:20

Ittzés Ambrus (ELTE, MTA):

Az sz-igék szintetikus alakjainak ingadozása analógiás megközelítésben


Szervezők / Organizing Committee

Garai Luca – felhívás, honlapszerkesztés, kapcsolattartás a szerzőkkel és a bírálókkal, bírálatok koordinálása, programösszeállítás, Discord-szerver adminisztrálása / call for papers, website maintenance, corresponding with authors and reviewers, coordinating reviews, assembling the program, Discord server maintenance

Jambrik Levente – bírálás, szekciófelügyelet / reviewing, supervising sessions

Kovács Petra – kapcsolattartás a bírálókkal / corresponding with reviewers

Őri Péter – hirdetés, meghívók kiküldése / advertisement, sending out invitations

Szabó Zita – poszterterv, kapcsolattartás a bírálókkal / poster design, corresponding with reviewers

Nathaniel Torres-Kováč – kapcsolattartás a bírálókkal és szekcióvezetőkkel, programösszeállítás, Discord-szerver adminisztrálása / corresponding with reviewers and chairs, assembling the program, Discord server maintenance