Össznyelvész Konferencia 2021

Össznyelvész Konferencia 2021

Felhívás / Call for Papers 2021

ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA 2021 - FELHÍVÁS

Idén decemberben ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Össznyelvész Konferencia, az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) szervezésében. A konferencia célja népszerűsíteni az elméleti és alkalmazott nyelvészeti ágakat és tanulmányokat, illetve lehetőséget adni a tudományterület művelőinek, hogy nagyobb közönség előtt bemutassák kutatási témájukat. A konferenciára jelentkezhetnek diákok és tanárok egyaránt, a részvétel mindenkinek díjtalan. A konferencia történetében idén először tervben van egy Junior-szekció, kifejezetten első- és másodéves alap- és tanárszakos hallgatók előadásainak, abból a célból, hogy a kutatói pályafutásuk kezdeti szakaszában lévő jelentkezőknek is lehetőséget adjunk arra, hogy megosszák elképzeléseiket és céljaikat a nyelvészközösséggel.

A jelentkezés módja: az ossznyelvesz@gmail.com címre küldött absztrakttal (anonim, angol vagy magyar nyelven, 1–2 oldal hosszúságban hivatkozásokkal együtt, 12pt, szimpla sorköz, 2,5 cm margó, PDF formátum).

Az e-mailben szerepeljen a jelentkező neve, a tanszék és szak, ahol tanul vagy tanít, a témavezetője neve, és a képzés típusa (BA, MA, OTAK, PhD), illetve az egyetemen betöltött pozíciója.

Jelentkezési határidő: 2021. november 7. 2021. november 14.

A konferencia időpontja: 2021. december 17–18.

A konferencia helyszíne: Google Meet

További információért keresse a szervezőket az ossznyelvesz@gmail.com címen, vagy látogassa meg a konferencia honlapját, illetve Facebook-eseményét.

 

ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE 2021 - CALL FOR PAPERS

The fifth Össznyelvész Conference is organised by the Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT). The aim of the conference is to popularise theoretical and applied linguistics and to provide an opportunity to present your research topic in front of a bigger audience. The application is open for students and teachers alike, participation is free for all. For the first time in the history of the conference, we are planning to introduce a Junior session specifically for first- and second-year BA and OTAK students. The purpose of this session is to give a chance to those who are at an early stage of their research career to share their ideas, aims, and directions with the linguistic community.

To apply, send your abstract to ossznyelvesz@gmail.com (anonymous, in English or in Hungarian, between 1 and 2 pages long (with references), 12pt, single-spaced, 1in margins, PDF format).

Please include the following in the email: your name, the department and program you are enrolled in or teach at, your advisor’s name, and the level of your studies (BA, MA, OTAK, PhD), or your position at the university.

Application deadline: 7 November, 2021 14 November, 2021

Date of the conference: 17–18 December, 2021

In accordance with current pandemic regulations, we are hosting the conference online, on Google Meet.

For further information, contact the organisers at ossznyelvesz@gmail.com. You can also visit the conference website or the Facebook event.


Mindenkinek sok sikert kívánunk a jelentkezéshez! / We look forward to receiving your applications,
Szervezők / Organisers

Program 2021

A koferencia végleges programja. Az előadók neveire kattintva elérhetők az egyes előadások absztraktjai. / The final program of the conference. To access the abstract for each paper, click on the name(s) of the presenter(s).

 

Time

Friday, December 17th

9:20–9:30

megnyitó / welcome

szekcióelnök / chair: Ekaterina Georgieva

9:30–10:00

Irina Burukina (ELTE BTK):

Comitative conjunction, Person, and pro

10:00–10:30

Marcel den Dikken (ELTE BTK):

As, Well, So

10:30–11:00

Dékány Éva (ELTE BTK; Nyelvtudományi Kutatóközpont):

Complex numerals: the case of overcounting

11:00–11:30

Nathaniel Torres (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

The emergence of a definite article in Finnish

11:30–11:40

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Szécsényi Krisztina

11:40–12:10

Hargitai Lili (ELTE BTK):

Progresszív szerkezetek a hollandban

12:10–12:40

Sándor Lilla Kamilla & Virovec Viktória (DE BTK):

A kérdő partikula helye a múlt idejű feltételes módú igealakokat tartalmazó beágyazott mellékmondatokban

12:40–13:10

Dér Csilla Ilona (KRE BTK):

Hogy mi van?! Ha megkérdezhetem… – Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban

13:10–14:10

ebédszünet / lunch break

szekcióelnök / chair: Gyuris Beáta

14:10–14:40

Gulás Máté (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

The effect of prosody on the interpretation of negated disjunctive sentences

14:40–15:10

Virovec Viktória (DE Nyelvtudományok Doktori Iskola):

What is kellesz ‘must.FUT’?: the findings of an empirical study on the use of kellesz

15:10–15:40

Ulrike Thumberger (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

The construction of national identity in pop songs

15:40–16:10

Szabó Dóra & Szlávi Anna (Milestone Institute; Junior):

Cursing and gender

16:10–16:20

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Nádasdy Ádám

16:20–16:50

Tar Cintia (SZTE BTK):

Javítási jelenségek spontán baráti társalgásokban

16:50–17:20

Horváth Csaba (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Magánénekesek olasznyelv-oktatása a nyelvtanárok szemével

17:20–17:50

Murányi Márk (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola):

Kitty Scserbackaja alakábrázolásának módosulásai Lev Tolsztoj Anna Karenina című regényének magyar fordításaiban

 
 

Time

Saturday, December 18th

szekcióelnök / chair: Őri Péter

10:00–10:30

Sajtós Erika (PPKE BTK):

Stílusváltás és jellegzetes kiejtési jegyek: Az új-zélandi angol nyelvváltozat magánhangzóinak szociofonetikai vizsgálata

10:30–11:00

Ittzés Ambrus & Blaskovics Ákos (ELTE–Nyelvtudományi Kutatóközpont):

Ybl a Google-ön. A szillabikus l és a magyar magánhangzó-harmónia esete

11:00–11:10

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Garai Luca

11:10–11:40

Firas Shbeeb (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Final lengthening in the production and perception of English Department students at Aleppo University: An acoustic study

11:40–12:10

Fürész-Mayernik Melinda (PE Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Hungarian teachers' knowledge and practical experiences of multilingual children: results of a survey with pre-school and primary school teachers in Hungary

12:10–12:40

George Boakye-Yiadom (DE Nyelvtudományok Doktori Iskola):

The use of metaphor in political cartoons; The case of Ghana's Free Senior High School (SHS) Policy

12:40–13:10

Aicha Rahal (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

Tunisian university teachers’ and students’ attitudes towards the use of English as a medium of instruction in higher education

13:10–14:10

ebédszünet / lunch break

szekcióelnök / chair: Szabó Gergely

14:10–14:40

Kiss Anita (Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék):

Kárpátaljai és magyarországi magyar hallgatók nyelvi attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata

14:40–15:10

Zentai Péter (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium; Junior):

A látható nyelv Zentán: Szociolingvisztikai és nyelvpolitikai megfigyelések egy vajdasági kisváros nyelvi tájképéről

15:10–15:40

Rosenberg Mátyás (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola):

A magyarországi beás helynevek kutatása és kodifikációja

15:40–15:50

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Kovács Petra

15:50–16:20

Szlávich Eszter (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola; Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium):

Segédigeszerű kopulakonstrukciók az összetett komplex magmondatban

16:20–16:50

Virág Nándor (SZTE BTK):

A helyhatározóragos igei bővítmények korpuszalapú csoportosítása a vonzat-szabad bővítményi tengelyen

16:50–17:20

Virág Ágnes (BCE Szociológia és Kommunikációelmélet Doktori Iskola):

Országos Sárdobáló Bajnokság: Parlamenti vitakultúra metaforákban és metonímiákban

17:20–17:30

zárszó /closing remarks

 

 


Szervezők / Organizing Committee

Garai Luca felhívás, honlapszerkesztés, kapcsolattartás a szerzőkkel és bírálókkal, bírálatok koordinálása, programösszeállítás / call for papers, website maintenance, corresponding with authors and reviewers, coordinating reviews, assembling the program

Járay Bianka – platformkezelés, szekciófelügyelet / platform coordination, session supervision

Kovács Petra poszterterv, kapcsolattartás a bírálókkal / poster design, corresponding with reviewers

Őri Péter hirdetés, meghívók kiküldése / advertisement, sending out invitations

Firas Shbeeb – szekciófelügyelet / session supervision

Xing Yue szekciófelügyelet, absztraktfüzet összeállítása / session supervision, compiling the book of abstracts