Össznyelvész Konferencia 2022

Össznyelvész Konferencia 2022

Felhívás / Call for Papers 2022

ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA 2022 FELHÍVÁS

Idén decemberben hatodik alkalommal kerül megrendezésre az Össznyelvész Konferencia, az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) szervezésében. A konferencia célja népszerűsíteni az elméleti és alkalmazott nyelvészeti ágakat és tanulmányokat, illetve lehetőséget adni a tudományterület művelőinek, hogy nagyobb közönség előtt bemutassák kutatási témájukat. A konferenciára jelentkezhetnek diákok és tanárok egyaránt, a részvétel mindenkinek díjtalan. A konferencián idén is tervezünk összeállítani Junior-szekciót, kifejezetten elsőéves alap- és tanárszakos hallgatók, valamint végzős gimnazisták előadásainak, abból a célból, hogy a kutatói pályafutásuk kezdeti szakaszában lévő jelentkezőknek is lehetőséget adjunk arra, hogy megosszák elképzeléseiket és céljaikat a nyelvészközösséggel.

A jelentkezés módja: az ossznyelvesz@gmail.com címre küldött absztrakttal (anonim, angol vagy magyar nyelven, 1–2 oldal hosszúságban hivatkozásokkal együtt, 12pt, szimpla sorköz, 2,5 cm margó, PDF formátum).

Az e-mailben szerepeljen a jelentkező neve, a tanszék és szak, ahol tanul vagy tanít, a témavezetője neve, és a képzés típusa (BA, MA, OTAK, PhD), illetve az egyetemen betöltött pozíciója.

Jelentkezési határidő: 2022. november 13. november 20.

A konferencia időpontja: 2022. december 16–17.

A konferencia helyszíne: Google Meet

Pénteken 8:45-től, míg szombaton 9:50-től lehet becsatlakozni a hívásba.

További információért keresse a szervezőket az ossznyelvesz@gmail.com címen, vagy látogassa meg a konferencia honlapját, illetve Facebook-eseményét.

 

ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE 2022 CALL FOR PAPERS

The sixth Össznyelvész Conference is organised by the Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT). The aim of the conference is to popularise theoretical and applied linguistics and to provide an opportunity to present your research topic in front of a bigger audience. The application is open for students and teachers alike, participation is free for all. We are also planning to host a Junior session specifically for first-year BA and OTAK students, as well as 12th-grade high school students. The purpose of this session is to give a chance to those who are at an early stage of their research career to share their ideas, aims, and directions with the linguistic community.

To apply, send your abstract to ossznyelvesz@gmail.com (anonymous, in English or in Hungarian, between 1 and 2 pages long (with references), 12pt, single-spaced, 1in margins, PDF format).

Please include the following in the email: your name, the department and program you are enrolled in or teach at, your advisor’s name, and the level of your studies (BA, MA, OTAK, PhD), or your position at the university.

Application deadline: 13 November 20 November, 2022

Date of the conference: 16–17 December, 2022

We are hosting the conference online, on Google Meet. You can join the conference call from 8:45 AM onward on Friday and from 9:50 AM onward on Saturday.

For further information, contact the organisers at ossznyelvesz@gmail.com. You can also visit the conference website or the Facebook event.


Mindenkinek sok sikert kívánunk a jelentkezéshez! / We look forward to receiving your applications,
Szervezők / Organisers

Program 2022

A koferencia végleges programja. Az előadók neveire kattintva elérhetők az egyes előadások absztraktjai. / The final program of the conference. To access the abstract for each paper, click on the name(s) of the presenter(s).

Az összefoglalókat tartalmazó absztraktfüzet ezen a linken található. / The book of abstracts can be found here.

 

Time

Friday, December 16th

8:55–9:00 megnyitó / welcome address

9:00–10:00

Nádasdy Ádám plenáris előadása a szinkópáról

Plenary talk on syncope by Ádám Nádasdy

10:00–10:10 kávészünet / coffee break
szekcióelnök / chair: Siptár Péter

10:10–10:40

Rebrus Péter, Szigetvári Péter & Törkenczy Miklós (ELTE BTK; NyTK):

Aszimmetrikus mintázatok a magyar alaktanban

10:40–11:10

Blaskovics Ákos (NyTK-ELTE):

Hathat-e a koartikuláció a magánhangzó-harmóniára?

11:10–11:40

Mohamad Ali Khalil (ELTE BTK):

Emphasis Spread and Depharyngealization in Lebanese Arabic

11:40–12:10

Starčević Attila (ELTE BTK):

The lenis fricatives of Old English

12:10–13:00

ebédszünet / lunch break

szekcióelnök / chair: Szigetvári Péter

13:00–13:30

Rosenberg Mátyás (ELTE BTK):

Hindi kölcsönzések a romani nyelvben

13:30–14:00

Márku Anita (EKKE; NyTK):

Többnyelvű nyelvi gyakorlatok a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában

14:00–14:30

Miroslava Najšlová (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava):

Linguistic references to National Socialism in Austrian right-wing populism

14:30–14:45

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Garai Luca

14:45–15:15

Oleksandr Reient (ELTE BTK):

The influence of contact with L2 speaker on L2 motivation in Ukrainian secondary schools

15:15–15:45

Christian Andrade (ELTE BTK):

Exploring the L2 motivational self system in Ecuador: A questionnaire study in secondary school contexts

15:45–15:55

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: É. Kiss Katalin

15:55–16:25

Marcel den Dikken (ELTE BTK; NyTK):

Linking morphs, stress and meaning in Dutch forms with -loos ‘-less’

16:25–16:55

Marcel den Dikken & Yue Xing (ELTE BTK; NyTK):

When Simpson’s Law Meets Mandarin Cluster Resultatives

16:55–17:25

Surányi Balázs & Gulás Máté (PPKE BTK; NyTK):

Disjunction as a PPI: A rating study of Hungarian

 
 

Time

Saturday, December 17th

szekcióelnök / chair: Marcel den Dikken

10:30–11:00

Dékány Éva (NyTK):

Numerals and classifiers in Ch’ol: constituency in classifier expressions

11:00–11:30

Szávó Andrea (DE BTK):

Creation resultatives in Hungarian

11:30–12:15

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Tartsayné Németh Nóra

12:15–12:45

Victor Omondi Achuodho (PPKE BTK):

An Appraisal of the Adequacy of the New Competence Based Language Curriculum in Kenya

12:45–13:15

Kiss Nikolett (DE BTK):

Epicene pronoun issues in the EFL classroom – What third person pronoun(s) do university students prefer?

13:15–14:30

ebédszünet / lunch break

szekcióelnök / chair: Yue Xing

14:30–15:00

Havasi Zsuzsanna (ELTE BTK):

Metaphor identification in teaching Hungarian as a foreign language: a small-scale research

15:00–15:10

kávészünet / coffee break

szekcióelnök / chair: Szabó Lilla Petronella

15:10–15:40

Romanova Marina (SZTE BTK):

Az IDŐ MOZGÁS kognitív metafora az udmurt nyelvben

15:40–16:10

Balló Ignác-Norbert (Babeș–Bolyai Tudományegyetem BTK):

Funkcióigés szerkezetek történeti szempontú vizsgálata a régi erdélyi magyar nyelvhasználatban

16:10–16:15

zárszó / closing remarks

 

 


Szervezők / Organizing Committee

Garai Luca – honlapszerkesztés, szekcióvezetés / website maintenance, session chairing

Járay Bianka poszterterv / poster design

Őri Péter – hirdetés,kapcsolattartás a szerzőkkel és bírálókkal, bírálatok koordinálása, programösszeállítás, meghívók kiküldése / advertisement, corresponding with authors and reviewers, coordinating reviews, assembling the program, sending out invitations

Firas Shbeeb – kapcsolattartás a szerzőkkel / corresponding with authors

Nathaniel Torres-Kováč – kapcsolattartás a bírálókkal, bírálatok koordinálása / corresponding with reviewers, coordinating reviews

Xing Yue – kapcsolattartás a szerzőkkel, absztraktkönyv összeállítása / corresponding with authors, compiling the book of abstracts