Össznyelvész Konferencia 2018

Össznyelvész Konferencia 2018

Felhívás / Call for Papers 2018

ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA 2018 - FELHÍVÁS

Idén második alkalommal kerül megrendezésre az Össznyelvész Konferencia, az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) szervezésében. A konferencia célja népszerűsíteni az alkalmazott és elméleti nyelvészeti ágakat és tanulmányokat, illetve lehetőséget adni a tudományterület művelőinek, hogy nagyobb közönség előtt bemutassák kutatási témájukat. A konferenciára jelentkezhetnek diákok és tanárok egyaránt, a részvétel mindenkinek díjtalan.

A jelentkezés módja: az ossznyelvesz@gmail.com címre küldött absztrakttal (anonim, angol vagy magyar nyelven, maximum 2 oldal hivatkozásokkal együtt, 12pt, szimpla sorköz, 2,5 cm margó, PDF formátum).

Az emailben szerepeljen a jelentkező neve, a tanszék és szak, ahol tanul vagy tanít, a témavezetője neve, és a képzés típusa (BA, MA, OTAK, PhD), illetve az egyetemen betöltött pozíciója.

Jelentkezési határidő: október 28. vasárnap

A konferencia időpontja: december 7. péntek

További információért keresse a szervezőket az ossznyelvesz@gmail.com címen, vagy a konferencia honlapján: https://ossznyelvesz.elte.hu

 

ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE 2018 - CALL FOR PAPERS

The second Össznyelvész Conference is organised by the Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT). The aim of the conference is to popularise applied and theoretical linguistics and to provide an opportunity to present your research topic in front of a bigger audience. Application is open for students and teachers alike, participation is free for all.

To apply, send your abstract to ossznyelvesz@gmail.com (anonymous, in English or in Hungarian, 2 pages long (with references), 12pt, single-spaced, 1in margins, PDF format). Please write in the email your name, the department and programme you are enrolled in or teach at, your advisor’s name, and the level of your studies (BA, MA, OTAK, PhD), or your position at the university.

Application deadline: 28 October

Date of the conference: 7 December

For further information, contact the organisers at ossznyelvesz@gmail.com or visit the conference website at https://ossznyelvesz.elte.hu


Mindenkinek sok sikert kívánunk a jelentkezéshez! / We look forward to receiving your applications,
Patay Fanni & Garai Luca
Főszervezők / Organisers

Meghívó / Invitation

Az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpontja szeretettel meghívja Önt a második Össznyelvész Konferenciára.
Időpont: 2018. december 7.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 5. 4. emelet)
A program és az előadások összefoglalói elérhetők a Program menüpont alatt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információért keresse a szervezőket az ossznyelvesz@gmail.com címen.

***

The Budapest Research Centre for Linguistic Theory invites you to the second Össznyelvész Conference.
Date: 7 December, 2018
Venue: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, School of English and American Studies (1088 Budapest, Rákóczi út 5. 4th floor)
The program and the abstracts are available under the Program menu.
We look forward to seeing you at the conference!

For further information, contact the organisers at ossznyelvesz@gmail.com.


Program 2018

A koferencia végleges programja. A nevekre kattintva elérhetők az egyes előadások absztraktjai. / The final program of the conference. To access the abstract for each paper, click on the name(s) of the presenter(s).

 

R414

R423

09:20 - 09:30

megnyitó / welcome

 

szekcióelnök / chair: Nádasdy Ádám

szekcióelnök / chair: Mark Newson

09:30 - 10:00

Sitkei Dóra (ELTE):

Magyar köztesnyelvi kérésstratégiák közös jellemzői nyugati, keleti és déli szláv L1 beszélők esetén

Marcel den Dikken (ELTE):

What o'clock? -- The syntax of time-telling

10:00 - 10:30

Ballagó Júlia, Bajzát Tímea, Havasi Zsuzsanna, Simon Gábor & Szlávich Eszter (ELTE):

Metaforaazonosítás magyar nyelvű szövegekben

Tóth Boglárka Fanni (ELTE):

Man bites dog: Article drop in English news headlines

10:30 - 11:00

Kiss Anita (DE):

Külhoni egyetemisták viszonyulása a nyelvi változatossághoz

Prohászka Zsolt István (PTE):

A modális egzisztenciális kérdőszói konstrukció használata a magyar nyelvben                                                   

11:00 - 11:20

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Garai Luca

szekcióelnök / chair: Marcel den Dikken

11:20 - 11:50

Szigetvári Péter (ELTE):

Stressed schwa in English

Katona Éva (ELTE):

Észtország nyelvi tájképének vizsgálati lehetőségei az orosz nyelv szempontjából

11:50 - 12:20

Nagy Roland (ELTE):

Nyelvfelismerés prozódiai jegyek alapján

Dékány Éva (MTA) & Yulia Speshilova (ELTE):

Functional structure in the Udmurt necessive participle

12:20 - 12:50

Pankovics Gergő (ELTE):

Idős és fiatal adatközlők szövegértési teljesítményének vizsgálata

Sipőcz Katalin & Szeverényi Sándor (SZTE):

A birtoklás alapigéi a manysiban és a nganaszanban lexikális tipológiai szempontból

12:50 - 14:00

ebédszünet / lunch break

 

szekcióelnök / chair: Szigetvári Péter

14:00 - 14:30

Irina Burukina (ELTE):

On DP / PRO distribution in embedded non-finite clauses

14:30 - 15:00

Amy Soto (ELTE):

Monitoring the Side Effects: A Case Study of an English Placement Test for Refugees in the US

15:00 - 15:30

Saypasheva Anastasia, Gulyás Nikolett, Asztalos Erika, Horváth Laura, Timár Bogáta & Szabó Ditta (ELTE):

Az ugor és a Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa

15:30 - 15:50

kávészünet / coffee break

 

szekcióelnök / chair: Patay Fanni

15:50 - 16:20

Huszics Aliz (PTE):

Szintén

16:20 - 16:50

Pozsonyi Lilla (PTE):

A szerint diskurzusjelölő funkciói

16:50 - 17:20

Götz Andrea (ELTE):

Diskurzusjelölők és kötőelemek a tolmácsolt magyar diskurzusban

17:20 - 17:30

 zárszó / closing remarks


NYEKK / BRCLT

A Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK), angol nevén The Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT) 2015 októberében alakult. Azóta is egy közös felületként szolgál az ELTE BTK elméleti nyelvészei között. A központ, melynek a Kar Angol-Amerikai Intézete (SEAS) ad otthont, támogatja a külső finanszírozási lehetőségeket és rendezvényszervezést, valamint hatáskörébe tartozik a különböző szakterületek összevont tanítására tett kísérletek, a hallgatók elméleti nyelvészeti kutatásainak felügyelete és tanszékek közötti kutatási projektek segítése. Ezen felül a központ előadás sorozatoknak, vendégelőadóknak és kutatóknak ad otthont.
A NYEKK két e-mailcímmel rendelkezik, melyek felcserélhetően használhatók:
bracelet@seas3.elte.hu
nyekk@seas3.elte.hu

The Budapest Research Centre for Linguistic Theory (BRCLT) or, by its Hungarian name, the Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) was founded in October 2015 as a platform for all theoretical linguists in the Faculty of Humanities at ELTE. The centre , housed in the School of English and American Studies, aims to be (a) a supporter of external funding opportunities and event organisation ; (b) an umbrella for joint ventures in teaching, supervision of graduate student research in theoretical linguistics, and interdepartmental research projects; and (c) a host for lecture series, visiting scholars, and postdoctoral researchers.
The research centre has two e-mail addresses, which can be used interchangeably:
bracelet@seas3.elte.hu
nyekk@seas3.elte.hu


Szervezők / Organizing Comittee

Garai Luca honlapszerkesztés, kapcsolattartás a bírálókkal és szerzőkkel / website maintenance, corresponding with reviewers and authors

Jambrik Levente hirdetés, kapcsolattartás a bírálókkal és szerzőkkel, büfé / advertisement, corresponding with reviewers and authors, refreshments

Őri Péter hirdetés, meghívók kiküldése / advertisement, sending out invitations

Patay Fanni – bírálatok koordinálása, programösszeállítás, önkéntesek koordinálása, szekcióvezetés / coordinating reviews, assembling the program, coordinating volunteers, session chairing